Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników ochrony zdrowia [Polska]

Wyszukaj

Menu

Close

Zaloguj się lub zarejestrujWyloguj się ProduktyObszary terapeutyczneEdukacjaEksploruj zawartośćWydarzeniaMateriały do pobraniaWideoWażne informacjeKontakt z namiSkontaktuj się z namiKontaktInformacje medyczne
Bakteria Neisseria meningitidisO bakteriiEpidemiologiaChoroba meningokokowaChoroba meningokokowaIChMObjawy i diagnoza IChMPowikłaniaProfilaktykaProfilaktykaGrupy ryzykaSzczepieniaZalecenia i rekomendacjeMateriały dla pacjentaMateriały do pobrania
Niemowlęta, małe dzieci, nastolatki
i podróżni są w grupie ryzyka1,2

Niemowlęta i małe dzieci

Nastolatki i dorośli

Podróżnicy

Niemowlęta i małe dzieci (w wieku 0-4 lat)

IChM występuje najczęściej u niemowląt i dzieci1.
Dodatkowymi czynnikami ryzyka wystąpienia IChM u dzieci są: palenie tytoniu przez rodziców,
niedawno przebyta infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych, zagęszczenie gospodarstw domowych oraz niedawna zmiana miejsca zamieszkania lub wyjazd2.

Dzieci narażone na ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej3:
przebywające w zbiorowiskach (żłobki, przedszkola);
‒ dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności:
  • z anatomiczną lub czynnościową asplenią,
  • zakażone wirusem HIV, nowotworem złośliwym, chorobą reumatyczną, przewlekłą
  • chorobą nerek i wątroby, leczonym ekulizumabem z powodu napadowej nocnej
  • hemoglobinurii lub atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego,
  • mali pacjenci przed i po przeszczepieniu szpiku,
  • leczone immunosupresyjnie;
‒ dzieci od ukończenia 2. miesiąca życia z grup ryzyka zaburzeń odporności.
Nastolatki i dorośli

Młodzież i młodzi dorośli mają najwyższe wskaźniki nosicielstwa meningokoków i prawdopodobnie są głównym źródłem przenoszenia zakażeń we wszystkich grupach wiekowych4,5.

Nosicielstwo N. meningitidis osiąga szczyt u 19-latków, z których średnio prawie 1 na 4 może być nosicielem6.

Zachowania społeczne i wzorce kontaktów zwiększają ryzyko nosicielstwa N. meningitidis wśród
nastolatków i młodych dorosłych6,7.

W wielu krajach występuje niewielki szczyt zachorowań na IChM u nastolatków i młodych dorosłych8.

Zaleca się szczepienia dzieciom i osobom dorosłym narażonym na ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej3:
z bliskim kontaktem z chorym lub materiałem zakaźnym (personel medyczny, pracownicy laboratorium);
przebywającym w zbiorowiskach (przedszkolach, żłobkach, domach studenckich, internatach, koszarach);
z zachowaniem sprzyjającym zakażeniu (intymne kontakty z nosicielem lub osobą chorą, np. głęboki pocałunek);
‒ osobom podróżującym;
z wrodzonymi niedoborami odporności:
  • z anatomiczną lub czynnościową asplenią,
  • zakażonym wirusem HIV, nowotworem złośliwym, chorobą reumatyczną, przewlekłą chorobą nerek i wątroby,
  • leczonym ekulizumabem z powodu napadowej nocnej hemoglobinurii lub atypowego zespołu hemolitycznomocznicowego,
  • przed i po przeszczepieniu szpiku oraz osobom leczonym immunosupresyjnie;
z grup ryzyka zaburzeń odporności oraz szczególnie narażonym na zachorowanie nastolatkom i osobom dorosłym, w szczególności powyżej 65. roku życia.
Podróżnicy

Podróżowanie do innych krajów i regionów może narazić podróżnych na zakażenie meningokokami, które nie występują powszechnie w ich lokalnej społeczności9,10.

Ryzyko zakażenia może być różne w zależności od celu i czasu trwania podróży, poziomu kontaktu z miejscową ludnością i innymi podróżnymi oraz narażenia na masowe zgromadzenia, takie jak pielgrzymki11,12.

Każda osoba wybierająca się za granicę powinna uzyskać informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju docelowym13.

Kraje o szczególnie wysokiej zapadalności na IChM znajdują się w tzw. afrykańskim pasie meningokokowym, gdzie notowano powtarzające się ogniska epidemiczne tej choroby (nawet do 1000 przypadków na 100 000)14-16.
Ogniska epidemiczne inwazyjnej choroby meningokokowej o różnej etiologii notowano też m.in. w Indiach, Arabii Saudyjskiej, Mongolii, Nowej Zelandii16-20.
Referencje:ECDC (European Center for Disease Prevention and Control). Surveillance Atlas for meningococcal disease. Accessed July 2022. https://ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/surveillance-and-disease-data/atlasHadjichristodoulou C, Mpalaouras G, Vasilopoulou V, et al. A case-control study on the risk factors for meningococcal disease among children in Greece. PLoS One. 2016;11(6):e0158524.Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 28 października 2022 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023.Cohn AC, MacNeil JR, Clark TA, et al. Prevention and control of meningococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2013;62(RR-2):1-28.Vetter V, Baxter R, Denizer G, et al. Routinely vaccinating adolescents against meningococcus: targeting transmission & disease. Expert Rev Vaccines. 2016;15(5):641-658.Christensen H, May M, Bowen L, et al. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis [published correction appears in Lancet Infect Dis. 2011;11(8):584]. Lancet Infect Dis. 2010;10(12):853-861.Marshall HS, McMillan M, Koehler AP, et al. Meningococcal B vaccine and meningococcal carriage in adolescents in Australia. N Engl J Med. 2020;382(4):318-327.Parikh SR, Campbell H, Bettinger JA, et al. The everchanging epidemiology of meningococcal disease worldwide and the potential for prevention through vaccination. J Infect. 2020;81(4):483-498.European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Rapid risk assessment: outbreak of invasive meningococcal disease in the EU associated with a mass gathering event, the 23rd World Scout Jamboree, in Japan. Accessed July 2022. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/Meningococcal-disease-scouts-EU-August-2015.pdfMartinón-Torres F. Deciphering the burden of meningococcal disease: conventional and under-recognized elements. J Adolesc Health. 2016;59(2):12-S20.European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Rapid risk assessment: outbreak of invasive meningococcal disease in the EU associated with a mass gathering event, the 23rd World Scout Jamboree, in Japan. Accessed July 2022. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/Meningococcal-disease-scouts-EU-August-2015.pdfSteffen R. The risk of meningococcal disease in travelers and current recommendations for prevention. J Travel Med. 2010;17(s1):9-17.Memish ZA, Goubeaud A, Bröker M, et al. Invasive meningococcal disease and travel. J Infect Public Health. 2010;3(4):143-151.Główny Inspektorat Sanitarny. Zalecenia szczepień dla podróżujących. Zalecane szczepienia dla podróżujących. Artykuł znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/zalecane-szczepienia-dla-podrozujacych (dostęp: 12.2022).Crum-Cianflone N, Sullivan E. Meningococcal Vaccinations. Infectious Diseases and Therapy, June 2016; 5(2):89–112.Meningitis Risk https://www.menafrinet.org/ (dostęp: 12.2022).Jafri RZ et al. Global epidemiology of invasive meningococcal Disease. Population Health Metrics 2013; 11(1):17. Dostępne na: http://www.pophealthmetrics.com/content/11/1/17 (dostęp: 12.2022).Sinclair D et al. The epidemiology of meningococcal disease in India. Tropical Medicine and International Health 2010; 15(12):1421–1435.Badur S et al. The Epidemiology of Invasive Meningococcal Disease in the Kingdom of Saudi Arabia: A Narrative Review with Updated Analysis. Infectious Diseases and Therapy 2021; 10:2035–2049. https://link.springer.com/article/10.1007/s40121-021-00467-x (dostęp: 12.2022).Ghia CJ et al. Meningococcal Disease Burden in India: A Systematic Review and Meta-Analysis. https://doi.org/10.1177%2F11786361211053344 (dostęp: 12.2022).Meningococcal disease (including meningitis) https://www.health.govt.nz/your-health/conditions-and-treatments/diseases-and-illnesses/meningococcal-disease-including-meningitis (dostęp: 12.2022).
Profilaktyka
IChM może powodować poważne konsekwencje Sprawdź, czym grozi IChMLoading
Sprawdź, jak się chronić przed inwazyjną chorobą meningokokową Informacje o szczepieniachLoading
PP-NIM-POL-0158

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Pfizer prosimy o kontakt z Działem Monitorowania Bezpieczeństwa Leków.

Kontakt
Email: [email protected]
Telefon: 22 335 63 26

Konto PfizerPro Konto PfizerPro

Zaloguj się żeby uzyskać dostęp do dalszych materiałów, zasobów i otrzymywać informacje o lekach i szczepionkach promowanych przez firmę Pfizer.

ZalogujZarejestrujKontoWyloguj

© Pfizer 2023

Informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej w Polsce. Omawiane tu produkty w innych krajach mogą mieć inne opisy na etykietach. Pfizer Polska jest spółką zależną firmy Pfizer Inc., firmy farmaceutycznej, która pragnie pomagać ludziom w osiąganiu lepszego zdrowia poprzez odkrywanie oraz opracowywanie leków.

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
 

PP-UNP-POL-0144
Opuszczasz stronę PfizerPro
Opuszczasz stronę zarządzaną przez Pfizer.