Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników ochrony zdrowia [Polska]

Wyszukaj

Menu

Close

Zaloguj się lub zarejestrujWyloguj się ProduktyObszary terapeutyczneEdukacjaEksploruj zawartośćWydarzeniaMateriały do pobraniaWideoWażne informacjeKontakt z namiSkontaktuj się z namiKontaktInformacje medyczne
Bakteria Neisseria meningitidisO bakteriiEpidemiologiaChoroba meningokokowaChoroba meningokokowaIChMObjawy i diagnoza IChMPowikłaniaProfilaktykaProfilaktykaGrupy ryzykaSzczepieniaZalecenia i rekomendacjeMateriały dla pacjentaMateriały do pobrania
Objawy i diagnozaInwazyjna choroba meningokokowa (IChM) może mieć poważne konsekwencje i jest trudna do zdiagnozowania1.

Rozpoznanie IChM w jej początkowym etapie, w gabinecie lekarza rodzinnego / pediatry stanowi  duże wyzwanie dla lekarza. Pacjent może się zgłosić z niegroźnie wyglądającymi początkowo objawami infekcji górnych dróg oddechowych lub gorączką. Gwałtowny przebieg kliniczny sprawia, że czas, w którym lekarz powinien rozpoznać chorobę i rozpocząć leczenie, jest bardzo krótki. Jednocześnie lekarze pracujący wyłącznie w podstawowej opiece zdrowotnej nie mają możliwości zdobycia doświadczenia w rozpoznawaniu IChM i postępowaniu z nią, co może przyczyniać się do opóźnienia rozpoznania, zbyt późnego skierowania pacjenta do szpitala i w konsekwencji prowadzi do niepowodzenia leczenia, zwiększa ryzyko powikłań i może być przyczyną zgonu pacjenta2.

Do 20% osób, które przeżyły IChM może cierpieć z powodu długotrwałych następstw3,4.

Hiperwirulentny szczep MenWHiperwirulentny szczep MenW

W ostatnich dwóch dekadach na całym świecie wzrosła zapadalność na IChM związana z serogrupą W. Obecnie wiadomo, że ten hiperwirulentny szczep MenW zawiera co najmniej 2 podlinie. Te podlinie były związane z ogniskami na całym świecie od 2000 roku, w tym z ogniskami w Wielkiej Brytanii, Ameryce Łacińskiej i Afryce5.

Wykazano, że szczep ten charakteryzuje się wyższą niż zwykle śmiertelnością, wynoszącą 13%6.

W Polsce według opublikowanych danych KOROUN w latach 2013‑2017 śmiertelność spowodowana przez serogrupę W była najwyższa i wynosiła 38,5%7.

W przebiegu klinicznym Inwazyjnej Choroby Meningokokowej (IChM) wywołanej przez serogrupę W
zaobserwowano, że u 52% pacjentów występuje sepsa, a u kolejnych 17% sepsa w połączeniu z ZOMR*,#,8.

ZOMR – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.Obserwacja dokonana w oparciu o przypadki IChM zgłoszone w 2014 roku do systemu nadzoru nad IChM prowadzona przez Public Health England.
Referencje:Thompson M-I, Ninis N, Perera R, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents . Lancet. 2006; 376(9508):397-403.Kuchar E i wsp Przegląd Pediatryczny 2022; 51(3):4-16.World Health Organization. Meningococcal meningitis . Fact sheet No. 141. IJpdated September 2021. Accessed July 2022 _ https://www.who.int/newsrocrn/fact-sheets/detail/meningitisNational Foundation for Infectious Diseases . Meningococcal disease . Accessed July 2022. www.nfid.org/infectious diseases/meningococcal disease/Lucidarme J, Hill DM, Bratcher Ha, et al. Genomic resolution of an aggressive , widespread , diverse and expanding meningococcal serogroup B, C and W lineage . J Infect . 2015; 71(5):544 552.Meningitis Research Foundation. Meningococcal Group W ( MenW ). Accessed July 2022. https://www.meningitis.org/meningitis/what-is-meningitis/bacterialmeningitis/meningococcal-group-wSkoczyńska A, Gołębiewska A, Wróbel-Pawelczyk I, Kiedrowska M, Ronkiewicz P, Błaszczyk K, Kuch A, Hryniewicz W. Inwazyjna choroba meningokokowa w Polsce w 2018 roku (dane KOROUN).Campbell H., Andrews N., Parikh S. et al. Variable clinical presentation by the main capsular groups causing invasive meningococcal disease in England, Journal of Infection, https://doi.org/10.1016/j.jinf.2019.11.001.
Choroba meningokokowa
IChM może powodować poważne konsekwencje Sprawdź, czym grozi IChMLoading
Sprawdź, jak się chronić przed inwazyjną chorobą meningokokową Informacje o szczepieniachLoading
PP-NIM-POL-0158

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Pfizer prosimy o kontakt z Działem Monitorowania Bezpieczeństwa Leków.

Kontakt
Email: [email protected]
Telefon: 22 335 63 26

Konto PfizerPro Konto PfizerPro

Zaloguj się żeby uzyskać dostęp do dalszych materiałów, zasobów i otrzymywać informacje o lekach i szczepionkach promowanych przez firmę Pfizer.

ZalogujZarejestrujKontoWyloguj

© Pfizer 2023

Informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej w Polsce. Omawiane tu produkty w innych krajach mogą mieć inne opisy na etykietach. Pfizer Polska jest spółką zależną firmy Pfizer Inc., firmy farmaceutycznej, która pragnie pomagać ludziom w osiąganiu lepszego zdrowia poprzez odkrywanie oraz opracowywanie leków.

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
 

PP-UNP-POL-0144
Opuszczasz stronę PfizerPro
Opuszczasz stronę zarządzaną przez Pfizer.