Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników ochrony zdrowia [Polska]

Wyszukaj

Menu

Close

Zaloguj się lub zarejestrujWyloguj się ProduktyObszary terapeutyczneEdukacjaEksploruj zawartośćWydarzeniaMateriały do pobraniaWideoWażne informacjeKontakt z namiSkontaktuj się z namiKontaktInformacje medyczne
Bakteria Neisseria meningitidisO bakteriiEpidemiologiaChoroba meningokokowaChoroba meningokokowaIChMObjawy i diagnoza IChMPowikłaniaProfilaktykaProfilaktykaGrupy ryzykaSzczepieniaZalecenia i rekomendacjeMateriały dla pacjentaMateriały do pobrania
Nosicielstwo i przenoszenie
powoduje rozprzestrzenianie się IChM1
Co to jest nosicielstwo?Co to jest nosicielstwo?

Do kolonizacja N.meningitidis dochodzi w błonie śluzowej górnych dróg oddechowych, przy czym gospodarz nie doświadcza żadnej wykrywalnej patologii1. Wskaźniki nosicielstwa różnią się
w zależności od wieku, ale szczytowe wartości osiągają u 19-latków, z których średnio prawie 1 na 4 może być nosicielem2.

Jak się rozprzestrzenia?Jak się rozprzestrzenia?

Do zakażenia N. meningitidis dochodzi w wyniku przenoszenia się bakterii z osoby na osobę przez kontakt bezpośredni lub przez rozprzestrzenianie się kropli oddechowych z osoby zakażonej na osobę wrażliwą1.

N.meningitidis są szczególnie wrażliwe na wysychanie dlatego też rozprzestrznianie się z jednej osoby na drugą wymaga bliskiego kontaktu1.

Referencje:Caugant DA, Maiden MC. Meningococcal carriage and disease population biology and evolution . Vaccine . 2009; suppl 2)(4):B64 B70.Christensen H, May M. Bowen L, et al. Meningococcal carriage by age : a systematic review and meta analysis published correction appears in Lancet Infect Dis. Lancet Inrect Dis . 2010; 10(12):853 861. Marshall HS.McMillan M, Koehler AP, et al. Meningococcal B vaccine and meningococcal carriage in adolescents in Australia. N Engl J Med. 318 327.Peterson ME, Mile R, Li Y, Nair H, Kyaw MH. Meningococcal carriage in high risk settings : a systematic review . Int J Inrect Dis .World Health Organization. Meningococcal meningitis . Fact sheet No. 141. IJpdated September 2021. Accessed July 2022. https://www.who.int/news room/fact sheets/detail/meningitisNeal KR, Nguyen Van Tam JS, Jeffrey N. et al. Changing carriage rate of Neisseria meningitidis among university students during the first week of term: cross sectional study. BMJ.
Choroba meningkokokowa
IChM może powodować poważne konsekwencje Sprawdź, czym grozi IChMLoading
Sprawdź, jak się chronić przed inwazyjną chorobą meningokokową Informacje o szczepieniachLoading
PP-NIM-POL-0158

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Pfizer prosimy o kontakt z Działem Monitorowania Bezpieczeństwa Leków.

Kontakt
Email: [email protected]
Telefon: 22 335 63 26

Konto PfizerPro Konto PfizerPro

Zaloguj się żeby uzyskać dostęp do dalszych materiałów, zasobów i otrzymywać informacje o lekach i szczepionkach promowanych przez firmę Pfizer.

ZalogujZarejestrujKontoWyloguj

© Pfizer 2023

Informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej w Polsce. Omawiane tu produkty w innych krajach mogą mieć inne opisy na etykietach. Pfizer Polska jest spółką zależną firmy Pfizer Inc., firmy farmaceutycznej, która pragnie pomagać ludziom w osiąganiu lepszego zdrowia poprzez odkrywanie oraz opracowywanie leków.

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
 

PP-UNP-POL-0144
Opuszczasz stronę PfizerPro
Opuszczasz stronę zarządzaną przez Pfizer.