Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników ochrony zdrowia [Polska]

Wyszukaj

Menu

Close

Zaloguj się lub zarejestrujWyloguj się ProduktyObszary terapeutyczneEdukacjaEksploruj zawartośćWydarzeniaMateriały do pobraniaWideoWażne informacjeKontakt z namiSkontaktuj się z namiKontaktInformacje medyczne
Dlaczego Pfizer stawia czoła oporności na środki przeciwinfekcyjne?
Co warto wiedzieć?Leki przeciwinfekcyjne, zwłaszcza przeciwbakteryjne, należą do najcenniejszych zasobów medycznych, jakie kiedykolwiek pojawiły się na świecie1. W alarmującym tempie tracą one swoją skuteczność, ponieważ patogeny zmieniają się i znajdują sposób na oparcie się działaniu antybiotyków. Patogeny te przeżywają, rozmnażają się i rozprzestrzeniają swoją oporność2. Ten proces adaptacji prowadzi do antybiotykooporności AMR (ang. antimicrobial resistance)2. Dlaczego powinno Cię to zainteresować?

Oporność na środki przeciwinfekcyjne, szczególnie bakterii Gram-ujemnych, jest powszechnie uznawana za jedno z największych zagrożeń dla światowego zdrowia publicznego, które może dotknąć każdego, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania 3-5. Jeśli nie znajdziemy rozwiązania, może się to okazać tragiczne w skutkach.

Ciężkie zakażenia, takie jak zapalenie płuc lub gruźlica, mogą stać się nieuleczalne2,6
Wykonanie wielu rytynowych procedur medycznych może okazać się zbyt ryzykowne ze względu na ryzyko zakażenia w szpitalu przez patogen wielolekooporny1
Jedna na cztery infekcje w długoterminowej terapii będzie wywoływana przez bakterie oporne na antybiotyki7
Drobne infekcje i urazy mogą się stać zagrożeniem dla życia2
Podróżowanie może stać się zbyt ryzykowne, co może wpłynąć na handel światowy1
Według doniesień, do 2050 r. roczne globalne PKB może spaść o 3,8% i kolejne 28,3 mln osób może popaść w skrajne ubóstwo8
Do 2050 r. może dochodzić do 10 milionów zgonów rocznie spowodowanych antybiotykoopornością
Jak firma Pfizer stawia czoła oporności?

Pfizer ściśle współpracuje ze społecznością zajmującą się chorobami zakaźnymi, w celu rozwiązania problemu antybiotykooporności, poprzez2:

Aktywne zarządzanie polityką antybiotykową: aby upewnić się, że pacjenci otrzymują odpowiedni antybiotyk ( zgodnie z wytycznymi), tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i przez odpowiedni czas11
Innowacyjne narzędzia nadzoru: aby pomóc lekarzom lepiej rozumieć aktualne wzorce oporności
Globalne przywództwo w dziedzinie tworzenia zasad: aby ułatwić opracowywanie antybiotyków i ich odpowiednie stosowanie
Zdywersyfikowane portfolio: leków i szczepionek, aby leczyć i pomóc zapobiegać poważnym zakażeniom na całym świecie
Produkcję: stosowanie odpowiedzialnych praktyk produkcyjnych, które minimalizują wpływ na zdrowie człowieka i środowisko

Źródła:

 1. Review on Antimicrobial Resistance. Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Available at:
  https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nationjs_1.pdf Dostęp: marzec 2022 r.
 2. Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistance infections globally: final report and recommendations. May 2016. Available at:
  https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
  Dostęp: marzec 2022 r. 
 3. World Health Organization. WHO’s first global report on antibiotics resistance reveals serious, worldwide threat to public health. April 30 2014. Available at:
  https://who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/
  Dostęp: marzec 2022 r. 
 4. World Health Organization. Antibiotic resistance. October 2017. Available at:
  https://who.int/me-diacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/
  Dostęp: marzec 2022 r.
 5. Vasoo S et al. Emerging issues in gram-negative bacterial resistance: an update for the practicing clinician. Mayo Clinic Proc. 2015;90:395-403.
 6. Sarda C, Fazal F, Rello J. Management of ventilator-associated pneumonia [VAP] caused by resistant gram-negative bacteria: which is the best strategy to treat? Expert Rev Respir Med. 2019 Aug;13(8):787-798. 
 7. Centers for Disease Control and Prevention. Making health care safer: protect patients from antibiotic resistance. March 03 2016. Available at:
  https://cdc.gov/vitalsigns/pdf/2016-03-vitalsigns.pdf
  Dostęp: marzec 2022 r.
 8. The World Bank. By 2050, drug-resistant infections could cause global economic damage on par with 2008 financial crisis. September 20 2016. Available at:
  https://worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/18/ by-2050-drug-resistant-infections-could-cause-global-economic-damage-on-par-with-2008-financial-crisis
  Dostęp: marzec 2022 r. 
 9. Pfizer Annual Review 2018. Available at:
  https://pfizer.com/files/investors/financial_reports/annual_reports/2018/assets/pdf/pfizer-2018-annual-review.pdf
  Dostęp: marzec 2022 r. 
 10. Pfizer Policy position in antimicrobial resistance [AMR] August 2017. Available at:
  ​​​​​​​https://pfizer.com/files/about/Policy-Position-on-Antimicrobial-Resistance-8-17-17.pdf
  Dostęp: marzec 2022 r.
 11. Davey P, Marwick CA, Scott CL, et al. Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2:Cd003543.
PP-UNP-POL-0147

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Pfizer prosimy o kontakt z Działem Monitorowania Bezpieczeństwa Leków. 

Kontakt
Email: [email protected]
Telefon: 22 335 63 26

Konto PfizerPro Konto PfizerPro

Zaloguj się żeby uzyskać dostęp do dalszych materiałów, zasobów i otrzymywać informacje o lekach i szczepionkach promowanych przez firmę Pfizer.

ZalogujZarejestrujKontoWyloguj

© Pfizer 2023

Informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej w Polsce. Omawiane tu produkty w innych krajach mogą mieć inne opisy na etykietach. Pfizer Polska jest spółką zależną firmy Pfizer Inc., firmy farmaceutycznej, która pragnie pomagać ludziom w osiąganiu lepszego zdrowia poprzez odkrywanie oraz opracowywanie leków.

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
 

PP-UNP-POL-0228
Opuszczasz stronę PfizerPro
Opuszczasz stronę zarządzaną przez Pfizer.